برای یه پروژه دانشگاه , هر کدوم از ما یک میکروفون بی-فیلد , یک کنتاک و یک میکروفون کاندانسر ساختیم و باید از بین چند ویدئو برای ´یکی طراحی صدا انجام میدادیم  که این برش من بود . این کار بیشتر با استفاده از میکروفون بی-فیلد درست شده

.میکروفون بی-فیلد , میکروفونیست که فقط امواج مغناطیسی رو ضبط میکنه , برای مثال این کار با نزدیک کردن میکروفون به کامپیوتر , موبایل , سینت و … درست شده