یه کار گروهی روی طراحی صدا و موسیقی برای یه انیمیشن , ترم اول در سونیک کالج