یک لایبرری از جاوا اسکریپت  p5.js یک طرح ساده با

با استفاده از موج های سینوسی , سعی  کردم اشکال و طرح های هندسی متفاوتی