این آنالیز رو برای یکی امتحانات دانشگاه انجام دادم. با نگاهی به نمونه  های اولیه رادیو , چرا و چگونگی به وجود آمدن شناسه های رادیویی , توسعه جینگل ها و موسیقی های مختلفی که با کاربرد متفاوت در رادیو استفاده میشود را, مورد بررسی قرار دادم .

 
می توانید مقاله و نمونه های صوتی استفاده شده را ازاینجا دانلود کنید :
مقاله :
Article in pdf
نمونه های صوتی :
Audio files.zip

An analysis of Radio Station IDs and Jingles that i wrote for a school exam. I’ve looked through the early time of radio, how and why station ids have been created, the development of Jingles since 50’s and analysis of jingles and bed music for different news section including lots of audio examples which have been referred to in the article.

You can download the article and audio examples here:
Article:
Article in pdf
Audio files:
Audio files.zip