از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶, به عنوان طراح صدا و تهیه کننده موسیقی برای محصولات تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی یک شرکت تبلیغاتی و طراحی وبسایت ” ارت فوبیا  ” کار کردم.

.از جمله فعالیت های من : فولی رکوردینگ , فیلد رکوردینگ , تهیه کنندگی موسیقی و برندینگ صدا .

foley 2


IMG_20141030_185609IMG_20141030_181630

Since 2014, i’ve been working as a part time sound designer and music producer for commercial and non-commercial productions at Artphobia; a web/graphic Design & marketing company. My activities are foley and field recording, sound branding, music production.

foley 2


IMG_20141030_185609IMG_20141030_181630