بداهه نوازی با یک سینتی سایزر و یک سمپلر در مدرسه یوتوپیا در کپنهاگ .
.مدرسه یوتوپیا , پروژه ایست با برگزارکنندگان داوطلب در جهت شناخت و مطالعه مفهوم تجربه ها و جوامع  یوتوپیایی

ویدئو از  : StephenLevGraves

 

In August 2016, I improvised a set with Roland Gaia and Kaoss Pad at Utopia School, a project exploring the concept of utopian practices and societies.
Video by : StephenLevGraves