پروژه درسی برای کلاس ” صدای خطی و غیر خطی ” , ترم اول دانشگاه  سونیک کالج

.یک سری صدا و موسیقی طراحی کردم و با نرم افزار یونیتی در بازی بکار بردم که  به صورت متعامل با جهت یابی شخص , تله های دشمن , زمان و … است  (Unity)